Đăng Nhập Nhận Kim Cương Mỗi ngày

Đăng Nhập Nhận Kim Cương Mỗi ngày

Nội dung khuyến mãi:

  1. Đăng nhập hàng ngày và nhấp vào "Nhận thưởng" để nhận phần quà may mắn.
  2. Mỗi ngày chỉ 1 cơ hội (Sau 24 giờ, bạn mới có thể yêu cầu nhận thưởng lại)
  3. Tích lũy kim cương đổi tại Shop Kim cương thành tiền mặt
  4. Bạn có thể lấy nó sau khi OTP
  5. Phần thưởng: Kim cương 10 đến 200, phân phối ngẫu nhiên.