CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

 1. 1.1 QUYỀN RIÊNG TƯ

  Tyboi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn. Chính sách quyền riêng tư này cho bạn biết chúng tôi thu thập thông tin gì khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi, tại sao chúng tôi thu thập thông tin này và cách chúng tôi sử dụng thông tin đã thu thập.

 2. 1.2 THÔNG TIN THU THẬP

  Chúng tôi coi thông tin có thể được sử dụng để nhận dạng một cá nhân, bao gồm nhưng không giới hạn ở họ và tên, ngày sinh, địa chỉ nhà hoặc địa chỉ thực khác, địa chỉ email, số điện thoại hoặc thông tin liên quan khác là Thông tin cá nhân ('Thông tin cá nhân Thông tin'). Bạn có thể được yêu cầu cung cấp Thông tin cá nhân khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi, đăng ký tài khoản hoặc sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập có thể bao gồm thông tin như: thông tin liên hệ (bao gồm số điện thoại), thông tin giao hàng, thông tin thanh toán, lịch sử giao dịch, tùy chọn sử dụng trang web và phản hồi về Dịch vụ. Thông tin này được chúng tôi lưu giữ trên các máy chủ có trụ sở tại các địa điểm khác nhau theo thời gian và các nơi khác theo thời gian. Khi bạn tương tác với các dịch vụ, máy chủ của chúng tôi sẽ lưu nhật ký hoạt động dành riêng cho bạn để thu thập một số thông tin quản trị và lưu lượng truy cập bao gồm: địa chỉ IP nguồn, thời gian truy cập, ngày truy cập, (các) trang web đã truy cập, sử dụng ngôn ngữ, báo cáo sự cố phần mềm và loại trình duyệt được sử dụng. Thông tin này rất cần thiết cho việc cung cấp và chất lượng dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi không thu thập Thông tin cá nhân về bạn mà bạn không biết.

 3. 1.3 PHƯƠNG TIỆN THU THẬP VÀ XỬ LÝ SỐ LIỆU

  Chúng tôi có thể tự động thu thập một số dữ liệu như đã thảo luận ở trên và nhận Thông tin Cá nhân về bạn khi bạn cung cấp thông tin đó thông qua các dịch vụ hoặc các thông tin liên lạc và tương tác khác trên trang Tyboi. Chúng tôi cũng có thể nhận Thông tin Cá nhân từ các nhà cung cấp dịch vụ và đại lý trực tuyến cũng như từ danh sách khách hàng có được một cách hợp pháp từ các nhà cung cấp bên thứ ba. Ngoài ra, chúng tôi có thể sử dụng dịch vụ của các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để cung cấp hỗ trợ kỹ thuật xử lý các giao dịch trực tuyến của bạn và duy trì tài khoản của bạn. Chúng tôi sẽ có quyền truy cập vào bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp cho các nhà cung cấp, nhà cung cấp dịch vụ và dịch vụ thương mại điện tử của bên thứ ba đó và chúng tôi sẽ sử dụng Thông tin cá nhân như được nêu trong Chính sách quyền riêng tư bên dưới. Thông tin này sẽ chỉ được tiết lộ cho các bên thứ ba bên ngoài công ty theo Chính sách quyền riêng tư này. Chúng tôi thực hiện các bước để đảm bảo rằng các thỏa thuận của chúng tôi với các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba và nhà cung cấp trực tuyến sẽ bảo vệ quyền riêng tư của bạn.

 4. 1.4 THÔNG TIN SỬ DỤNG

  Chúng tôi sử dụng Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập từ bạn để cung cấp Dịch vụ của chúng tôi, để cung cấp hỗ trợ khách hàng, để thực hiện kiểm tra xác minh và bảo mật cần thiết, để xử lý bất kỳ giao dịch trực tuyến nào của bạn, để hỗ trợ bạn tham gia vào các chương trình khuyến mãi của bên thứ ba, đáp ứng các yêu cầu kinh doanh nhất định và cho bất kỳ mục đích nào khác liên quan đến hoạt động của Dịch vụ. Do đó, chúng tôi có thể chia sẻ Thông tin cá nhân của bạn với các đối tác được lựa chọn cẩn thận của chúng tôi (bao gồm bất kỳ bên nào khác có thỏa thuận chia sẻ dữ liệu với đối tác đó).

  Thông tin cá nhân của bạn cũng có thể được chúng tôi sử dụng để cung cấp cho bạn:

  1. (1) khuyến mại và thông tin liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi; và
  2. (2) khuyến mại và thông tin liên quan đến sản phẩm và dịch vụ của các đối tác của chúng tôi, nhằm mở rộng phạm vi sản phẩm được cung cấp và cải thiện dịch vụ khách hàng của chúng tôi.

  Đôi khi, chúng tôi có thể yêu cầu thông tin từ bạn thông qua các cuộc khảo sát hoặc cuộc thi. Việc tham gia vào các cuộc khảo sát hoặc cuộc thi này là hoàn toàn tự nguyện và bạn có quyền lựa chọn có tiết lộ thông tin đó hay không. Thông tin được yêu cầu có thể bao gồm thông tin liên hệ (chẳng hạn như tên, địa chỉ thư tín và số điện thoại) và thông tin nhân khẩu học (chẳng hạn như mã zip hoặc mã bưu điện hoặc tuổi). Bằng cách chấp nhận bất kỳ giải thưởng cuộc thi hoặc tiền thắng cược nào từ chúng tôi, bạn đồng ý sử dụng tên của mình cho mục đích quảng cáo và khuyến mại mà không phải bồi thường thêm, trừ trường hợp bị pháp luật cấm. Trừ khi bạn đã chọn không nhận thông tin quảng cáo, chúng tôi cũng có thể sử dụng Thông tin cá nhân của bạn (bao gồm địa chỉ email và số điện thoại của bạn) để cung cấp cho bạn thông tin về các sản phẩm, dịch vụ và khuyến mãi của chúng tôi, bao gồm các sản phẩm trò chơi khác (bao gồm poker trực tuyến, sòng bạc, cá cược, cờ thỏ cáo) và các sản phẩm và dịch vụ từ các bên thứ ba được chúng tôi lựa chọn cẩn thận.

 5. 1.5 MỘT SỐ CÔNG BỐ LOẠI TRỪ

  Chúng tôi có thể tiết lộ Thông tin cá nhân của bạn nếu luật pháp yêu cầu làm như vậy hoặc nếu chúng tôi tin tưởng một cách thiện chí rằng hành động đó là cần thiết để:

  1. (1) tuân thủ bất kỳ quy trình pháp lý nào được cung cấp cho chúng tôi, bất kỳ trang web hoặc dịch vụ nào của chúng tôi hoặc trong các trường hợp mà chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý tương tự về cơ bản;
  2. (2) bảo vệ và bảo vệ các quyền hoặc tài sản của chúng tôi; hoặc
  3. (3) hành động để bảo vệ sự an toàn cá nhân của người dùng dịch vụ hoặc cộng đồng. Nếu, theo quyết định duy nhất của chúng tôi, bạn bị phát hiện gian lận hoặc cố gắng lừa gạt chúng tôi, công ty hoặc bất kỳ người dùng dịch vụ nào khác theo bất kỳ cách nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc thao túng trò chơi hoặc gian lận thanh toán hoặc nếu chúng tôi nghi ngờ bạn gian lận thanh toán, bao gồm việc sử dụng thẻ tín dụng bị đánh cắp hoặc bất kỳ hoạt động gian lận nào khác (bao gồm mọi khoản bồi hoàn hoặc đảo ngược thanh toán khác) hoặc giao dịch bị cấm (bao gồm rửa tiền), chúng tôi bảo lưu quyền chia sẻ thông tin này (cùng với danh tính của bạn) với người khác các trang web trò chơi trực tuyến, ngân hàng, công ty thẻ tín dụng, các cơ quan thích hợp và các cơ quan hữu quan.
  4. (4) Với mục đích nghiên cứu về phòng chống nghiện ngập, dữ liệu có thể được ẩn danh và chuyển cho các tổ chức tương ứng.
 6. 1.6 TRUY CẬP

  Bạn có thể 'từ chối' nhận bất kỳ thông tin quảng cáo nào bằng cách chọn từ chối thông qua cài đặt tài khoản của bạn có sẵn trên các trang web hoặc dịch vụ của chúng tôi hoặc trong email bạn nhận được từ chúng tôi hoặc bất kỳ lúc nào bằng cách gửi email hoặc bằng cách viết thư cho chúng tôi tại Dịch vụ khách hàng.

  Ngoài ra, bạn có thể liên hệ với chúng tôi nếu bạn:

  1. 1) muốn xác nhận tính chính xác của Thông tin cá nhân mà chúng tôi đã thu thập về bạn;
  2. 2) muốn cập nhật Thông tin cá nhân của bạn; và/hoặc
  3. 3) có bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến việc chúng tôi sử dụng Thông tin cá nhân của bạn. Nếu được yêu cầu, chúng tôi sẽ:
   1. (1) cập nhật bất kỳ thông tin nào bạn đã cung cấp cho chúng tôi, trong trường hợp bạn chứng minh được sự cần thiết của những thay đổi đó hoặc
   2. (2) đánh dấu bất kỳ thông tin nào để cấm sử dụng trong tương lai cho mục đích tiếp thị. Để tránh nghi ngờ, không có nội dung nào trong Chính sách quyền riêng tư này ngăn cản chúng tôi lưu giữ Thông tin cá nhân của bạn khi luật pháp yêu cầu chúng tôi làm như vậy.
 7. 1.7 ĐỒNG Ý CHO CÁC NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ SỬ DỤNG

  Để chơi các trò chơi ăn tiền thật trên các dịch vụ của chúng tôi, bạn sẽ được yêu cầu gửi tiền và nhận tiền từ chúng tôi. Chúng tôi có thể sử dụng hệ thống thanh toán điện tử của bên thứ ba để xử lý các giao dịch tài chính đó. Bằng cách chấp nhận Chính sách quyền riêng tư này, bạn đồng ý rõ ràng với Thông tin cá nhân cần thiết để xử lý các giao dịch bao gồm, nếu cần, chuyển thông tin ra bên ngoài quốc gia của bạn. Chúng tôi thực hiện các bước để đảm bảo rằng các thỏa thuận của chúng tôi với các hệ thống thanh toán sẽ bảo vệ quyền riêng tư của bạn.

 8. 1.8 ĐỒNG Ý XEM XÉT BẢO MẬT

  Chúng tôi bảo lưu quyền tiến hành đánh giá bảo mật bất kỳ lúc nào để xác thực dữ liệu đăng ký do bạn cung cấp và để xác minh việc bạn sử dụng các dịch vụ cũng như các giao dịch tài chính của mình để tránh vi phạm Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi cũng như luật hiện hành. Bằng cách sử dụng dịch vụ của chúng tôi và do đó đồng ý với Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi, bạn cho phép chúng tôi sử dụng Thông tin cá nhân của bạn và tiết lộ Thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba nhằm mục đích xác thực thông tin bạn cung cấp trong quá trình sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bao gồm, nếu cần, việc chuyển thông tin ra bên ngoài quốc gia của bạn. Đánh giá bảo mật có thể bao gồm nhưng không giới hạn ở việc yêu cầu báo cáo tín dụng và/hoặc xác minh thông tin bạn cung cấp dựa trên cơ sở dữ liệu của bên thứ ba. Ngoài ra, để tạo điều kiện thuận lợi cho các đánh giá bảo mật này, bạn đồng ý cung cấp thông tin hoặc tài liệu đó khi chúng tôi có thể yêu cầu.

 9. 1.9 BẢO MẬT

  Chúng tôi hiểu tầm quan trọng của bảo mật và các kỹ thuật cần thiết để bảo mật thông tin. Chúng tôi lưu trữ tất cả Thông tin cá nhân mà chúng tôi nhận được trực tiếp từ bạn trong cơ sở dữ liệu được mã hóa và bảo vệ bằng mật khẩu nằm trong mạng an toàn của chúng tôi đằng sau phần mềm tường lửa hiện đại đang hoạt động. (Dịch vụ của chúng tôi hỗ trợ SSL). Chúng tôi cũng thực hiện các biện pháp để đảm bảo các công ty con, đại lý, chi nhánh và nhà cung cấp của chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật đầy đủ.

 10. 1.10 BẢO VỆ NGƯỜI THÀNH NIÊN

  Dịch vụ của chúng tôi không dành cho hoặc hướng đến những người dưới mười tám (18) tuổi (hoặc độ tuổi hợp pháp trong phạm vi quyền hạn tương ứng của họ). Bất kỳ người nào cung cấp thông tin của họ cho chúng tôi thông qua bất kỳ phần nào của dịch vụ đều cho chúng tôi biết rằng họ đủ mười tám (18) tuổi (hoặc độ tuổi hợp pháp trong khu vực tài phán tương ứng của họ) trở lên. Chính sách của chúng tôi là phát hiện những nỗ lực của trẻ vị thành niên nhằm truy cập các dịch vụ của chúng tôi, điều này có thể liên quan đến việc phải bắt đầu đánh giá bảo mật. Nếu chúng tôi biết rằng một trẻ vị thành niên đã cố gắng hoặc đã gửi thông tin cá nhân qua các dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ không chấp nhận thông tin của họ và sẽ thực hiện các bước để xóa thông tin khỏi hồ sơ của chúng tôi.

 11. 1.11 CHUYỂN TIỀN QUỐC TẾ

  Thông tin cá nhân được thu thập trên các dịch vụ có thể được lưu trữ và xử lý ở bất kỳ quốc gia nào mà chúng tôi hoặc các chi nhánh, nhà cung cấp hoặc đại lý của chúng tôi duy trì các cơ sở. Bằng cách sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, bạn hoàn toàn đồng ý với mọi hoạt động truyền thông tin ra bên ngoài quốc gia của mình (bao gồm cả các quốc gia có thể không được đánh giá là có luật riêng tư đầy đủ). Tuy nhiên, chúng tôi thực hiện các bước để đảm bảo rằng các đại lý, chi nhánh và nhà cung cấp của chúng tôi tuân thủ các tiêu chuẩn về quyền riêng tư của chúng tôi bất kể vị trí của họ.

 12. 1.12 COOKIES

  Thông tin được đặt trên thiết bị của bạn

  Khi truy cập các dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể lưu trữ thông tin trên thiết bị của bạn. Thông tin này được gọi là cookie, là các tệp văn bản nhỏ được lưu trữ trên thiết bị của bạn khi bạn truy cập các trang trực tuyến ghi lại các tùy chọn của bạn. Chúng tôi cũng sử dụng Đối tượng chia sẻ cục bộ hoặc 'cookie flash'. ‘Cookie Flash’ tương tự như cookie của trình duyệt. Chúng cho phép chúng tôi ghi nhớ những điều về lượt truy cập của bạn trên các trang web của chúng tôi.

  Cả cookie và cookie flash đều không thể được sử dụng để truy cập hoặc sử dụng thông tin khác trên máy tính của bạn. Chúng tôi chỉ sử dụng các phương pháp này để theo dõi việc bạn sử dụng các dịch vụ của chúng tôi. Cookie giúp chúng tôi theo dõi lưu lượng truy cập vào trang web, cải thiện dịch vụ của chúng tôi và làm cho việc sử dụng của bạn trở nên dễ dàng và/hoặc phù hợp hơn. Chúng tôi sử dụng cookie flash và cookie của bên thứ ba để giúp chúng tôi hiển thị cho bạn những quảng cáo hấp dẫn và phù hợp hơn.

  Các cookie cực kỳ cần thiết:

  Các cookie cần thiết nghiêm ngặt là rất cần thiết để cho phép người dùng di chuyển quanh trang web và sử dụng các tính năng của trang web, chẳng hạn như truy cập các khu vực an toàn của trang web hoặc thực hiện các giao dịch tài chính. Nếu không có những cookie này, chúng tôi sẽ không thể làm cho các trang web của mình hoạt động hiệu quả.

  Trong quá trình đăng ký:

  Những cookie này sẽ giữ thông tin được thu thập trong quá trình đăng ký của bạn và sẽ cho phép chúng tôi nhận ra bạn là khách hàng và cung cấp cho bạn các dịch vụ mà bạn yêu cầu. Chúng tôi cũng có thể sử dụng dữ liệu này để hiểu rõ hơn sở thích của bạn khi trực tuyến và để tăng cường lượt truy cập của bạn vào các nền tảng của chúng tôi.

  Trên trang web của chúng tôi:

  Đối với khách truy cập trang web của chúng tôi, chúng tôi sử dụng cookie để thu thập thông tin. Máy chủ của chúng tôi sử dụng ba loại cookie khác nhau:

  Cookie 'dựa trên phiên': Loại cookie này chỉ được phân bổ cho máy tính của bạn trong thời gian bạn truy cập trang web của chúng tôi. Cookie dựa trên phiên giúp bạn di chuyển trên trang web của chúng tôi nhanh hơn và nếu bạn là khách hàng đã đăng ký, nó cho phép chúng tôi cung cấp cho bạn thông tin phù hợp hơn với bạn. Cookie này tự động hết hạn khi bạn đóng trình duyệt của mình.

  Cookie 'liên tục': Loại cookie này sẽ tồn tại trên máy tính của bạn trong một khoảng thời gian được đặt cho mỗi cookie. Flash cookie cũng liên tục.

  Cookie 'Phân tích': Loại cookie này cho phép chúng tôi nhận biết và đếm số lượng khách truy cập vào trang web của chúng tôi và xem cách khách truy cập sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Những điều này giúp chúng tôi cải thiện cách các trang web của chúng tôi hoạt động, chẳng hạn như bằng cách đảm bảo bạn có thể tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm một cách dễ dàng. Bạn có khả năng chấp nhận hoặc từ chối cookie. Hầu hết các trình duyệt web tự động chấp nhận cookie, nhưng nếu muốn, bạn thường có thể sửa đổi cài đặt trình duyệt của mình để từ chối cookie. Menu Trợ giúp trên thanh menu của hầu hết các trình duyệt sẽ cho bạn biết cách ngăn trình duyệt của bạn chấp nhận cookie mới, cách yêu cầu trình duyệt thông báo cho bạn khi bạn nhận được cookie mới và cách tắt hoàn toàn cookie.

  Flash cookie:

  Bạn có thể sửa đổi cài đặt Flash Player của mình để ngăn việc sử dụng cookie flash. Trình quản lý cài đặt của Flash Player cho phép bạn quản lý các tùy chọn của mình. Để không cho phép cookie flash từ tất cả nội dung của bên thứ ba, hãy chuyển đến bảng 'Cài đặt lưu trữ chung' của Trình quản lý cài đặt và bỏ chọn hộp kiểm có nhãn 'Cho phép nội dung flash của bên thứ ba lưu trữ thông tin trên máy tính của bạn' và đóng Trình quản lý cài đặt . Ngoài ra, bạn cũng có thể điều chỉnh cài đặt của mình cho các trang web cụ thể mà bạn truy cập thông qua bảng 'Cài đặt lưu trữ trang web' cũng được tìm thấy trong Trình quản lý cài đặt.

  Nếu bạn đang sử dụng phiên bản cũ của Flash Player hoặc trình duyệt web cũ hơn, Trình quản lý cài đặt có thể không khả dụng với bạn. Chúng tôi khuyên bạn nên đảm bảo rằng bạn làm mới Flash Player và trình duyệt của mình lên phiên bản mới nhất hiện có. Nếu bạn chọn từ chối cookie, bạn không thể trải nghiệm tất cả các tính năng tương tác trên trang web của chúng tôi.

 13. 1.13 THỰC HÀNH BÊN THỨ BA

  Chúng tôi không thể đảm bảo việc bảo vệ bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp cho trang web trực tuyến của bên thứ ba liên kết đến hoặc từ các dịch vụ hoặc bất kỳ thông tin nào được thu thập bởi bất kỳ bên thứ ba nào quản lý chương trình liên kết của chúng tôi (nếu có) hoặc bất kỳ chương trình nào khác, vì các bên thứ ba này- các trang web trực tuyến của bên được sở hữu và vận hành độc lập với chúng tôi. Bất kỳ thông tin nào được thu thập bởi các bên thứ ba này đều được điều chỉnh bởi chính sách quyền riêng tư, nếu có, của bên thứ ba đó.

 14. 1.14 TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

  Dịch vụ hoạt động 'NGUYÊN TRẠNG' và 'NHƯ SẴN CÓ' mà không chịu trách nhiệm pháp lý dưới bất kỳ hình thức nào. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho các sự kiện ngoài tầm kiểm soát trực tiếp của chúng tôi. Do tính chất phức tạp và luôn thay đổi của công nghệ và hoạt động kinh doanh của chúng tôi, chúng tôi không thể đảm bảo cũng như không tuyên bố rằng sẽ có hiệu suất không có lỗi liên quan đến quyền riêng tư của Thông tin cá nhân của bạn và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ sự gián tiếp, ngẫu nhiên nào, thiệt hại do hậu quả hoặc trừng phạt liên quan đến việc sử dụng hoặc tiết lộ Thông tin cá nhân nói trên.

 15. 1.15 ĐỒNG Ý VỚI CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

  Việc bạn sử dụng các dịch vụ của chúng tôi cấu thành một thỏa thuận với Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi.

  Đây là Chính sách quyền riêng tư toàn bộ và độc quyền của chúng tôi và nó thay thế mọi phiên bản trước đó. Chính sách quyền riêng tư này nên được đọc cùng với Điều khoản và điều kiện của chúng tôi và bất kỳ điều khoản áp dụng bổ sung nào được đăng trên nền tảng của chúng tôi. Chúng tôi có thể thực hiện các thay đổi đối với Chính sách quyền riêng tư này theo định kỳ và sẽ thông báo cho bạn về những thay đổi này bằng cách đăng các điều khoản đã sửa đổi trên Nền tảng của chúng tôi. Việc bạn tiếp tục sử dụng các dịch vụ của chúng tôi sau bất kỳ thay đổi nào đối với Chính sách quyền riêng tư này đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận các thay đổi. Chúng tôi khuyên bạn nên thường xuyên xem lại Chính sách quyền riêng tư này.

 16. 1.16 Các trang web khác

  Trang web của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web khác nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi và không nằm trong Chính sách quyền riêng tư này. Nếu bạn truy cập các trang web khác bằng các liên kết được cung cấp, những người điều hành các trang web này có thể thu thập thông tin từ bạn, những thông tin này sẽ được họ sử dụng theo chính sách quyền riêng tư của họ, chính sách này có thể khác với chính sách của chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm. Chỉ những người điều hành các trang web này phải chịu trách nhiệm về chức năng của họ hoặc các lỗi có thể xảy ra trên các trang web được liên kết.

 17. 1.17 Chính sách quyền riêng tư cần giải thích rõ ràng ứng dụng đang thu thập dữ liệu gì về người dùng.

  Dữ liệu cá nhân được thu thập bao gồm, nhưng không giới hạn ở:

  • • Tên, tên người dùng và ID người dùng
  • • Thông tin liên hệ (bao gồm địa chỉ email, số điện thoại)
  • • Tin nhắn trò chuyện và thông tin khác về những người và tài khoản mà bạn tương tác
  • • Giới tính, tuổi và/hoặc ngày sinh
  • • thông tin được gửi từ hoặc liên quan đến thiết bị được sử dụng để truy cập dịch vụ của chúng tôi
  • • Nội dung ảnh hoặc âm thanh và video bạn gửi qua Dịch vụ
  • • Thông tin liên quan đến vị trí, bao gồm địa chỉ IP
  • • Giấy tờ tùy thân do chính phủ cấp hoặc giấy tờ tùy thân khác mà bạn chia sẻ với chúng tôi (nếu có)
  • • Dữ liệu tiếp thị và truyền thông, chẳng hạn như tùy chọn nhận tài liệu tiếp thị, tùy chọn liên lạc và lịch sử liên lạc của bạn với chúng tôi và các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi
  • • Phản hồi khảo sát. Thông tin về các cuộc thi hoặc giải đấu hoặc thông tin khác mà bạn cung cấp cho chúng tôi.
  • • Bất kỳ thông tin nào khác mà bạn cung cấp khi đăng ký hoặc sử dụng Dịch vụ, bao gồm thông tin được chia sẻ thông qua bất kỳ tài khoản mạng xã hội được liên kết nào (“Tài khoản mạng xã hội”)
  • • Dữ liệu sử dụng và giao dịch, bao gồm dữ liệu về hoạt động, đơn đặt hàng, sử dụng dịch vụ, quảng cáo và nội dung khác mà bạn tương tác.
 18. 1.18 Chính sách quyền riêng tư cần giải thích rõ ràng ứng dụng đang sử dụng dữ liệu đó cho mục đích gì.

  Chúng tôi có thể thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho một hoặc nhiều mục đích sau:

  1. (a) xem xét và/hoặc xử lý đơn đăng ký của bạn cho chúng tôi/giao dịch với chúng tôi hoặc các giao dịch hoặc thông tin liên lạc của bạn với bên thứ ba thông qua Dịch vụ
  2. (b) quản lý, vận hành, cung cấp và/hoặc xử lý việc bạn sử dụng và/hoặc truy cập vào Dịch vụ, Trang web và Trò chơi của chúng tôi (bao gồm nhưng không giới hạn ở các tùy chọn của bạn), mối quan hệ của bạn với chúng tôi và thông tin liên lạc của bạn với chúng tôi về tài khoản người dùng đã mở
  3. (c) Để phản hồi, xử lý hoặc hoàn thành các giao dịch và/hoặc thực hiện các yêu cầu của bạn đối với các sản phẩm và dịch vụ cụ thể, đồng thời thông báo cho bạn về các sự cố dịch vụ và hoạt động tài khoản bất thường
  4. (e) Bảo vệ an toàn cá nhân và sự an toàn của các quyền, tài sản hoặc những người khác
  5. (f) Nhận dạng hoặc xác minh
  6. (g) duy trì và quản lý các bản cập nhật phần mềm và/hoặc các bản cập nhật và hỗ trợ khác đôi khi được yêu cầu để đảm bảo Dịch vụ hoặc Trò chơi hoạt động trơn tru, bao gồm khắc phục sự cố, báo cáo hoặc giải quyết mọi vấn đề có thể phát sinh
  7. (h) để xử lý hoặc tạo điều kiện thuận lợi cho dịch vụ khách hàng, thực hiện các hướng dẫn của bạn, xử lý hoặc trả lời tất cả các yêu cầu được thực hiện bởi hoặc nhân danh bạn (hoặc được cho là bởi bạn hoặc nhân danh bạn)
  8. (i) liên lạc với bạn bằng cuộc gọi thoại, tin nhắn văn bản và/hoặc fax, email và/hoặc bưu điện hoặc cách khác để thực hiện và/hoặc quản lý mối quan hệ của bạn với chúng tôi.
  9. (j) Tạo điều kiện cho người dùng khác tương tác hoặc kết nối với bạn, kể cả khi người dùng khác gửi cho bạn tin nhắn riêng tư hoặc để lại nhận xét cho bạn trong trò chơi hoặc trang web
  10. (k) để tiến hành các hoạt động nghiên cứu, phân tích và phát triển (bao gồm nhưng không giới hạn ở phân tích dữ liệu, khảo sát, phát triển và/hoặc phân tích sản phẩm và dịch vụ) để phân tích việc bạn sử dụng Dịch vụ, cải thiện Dịch vụ hoặc sản phẩm của chúng tôi và/hoặc nâng cao Khách hàng của bạn Trải qua
  11. (l) cho phép quảng cáo, kiểm tra và khảo sát (bao gồm khảo sát trực tuyến và ngoại tuyến, khảo sát nền tảng của bên thứ ba như Google Biểu mẫu) để xác định quy mô và thành phần của đối tượng mục tiêu và hiểu trải nghiệm của họ với Dịch vụ
  12. (m) Theo luật pháp và quy định hiện hành của địa phương, cho mục đích tiếp thị hoặc quảng cáo, thông qua các phương tiện và phương tiện khác nhau (bao gồm email hoặc tin nhắn), để cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ phù hợp với sở thích của bạn
  13. (n) Tạo số liệu thống kê và kết quả nghiên cứu theo các yêu cầu báo cáo nội bộ và theo luật định và/hoặc lưu trữ hồ sơ
  14. (o) thực hiện thẩm định hoặc các biện pháp sàng lọc khác (bao gồm nhưng không giới hạn ở việc kiểm tra lý lịch) theo các nghĩa vụ pháp lý hoặc quy định hoặc các thủ tục quản lý rủi ro của chúng tôi (theo yêu cầu của pháp luật hoặc do chúng tôi thực hiện)
  15. (p) lưu trữ, lưu trữ, sao lưu (dù là để khắc phục thảm họa hay cách khác) dữ liệu cá nhân của bạn, dù ở trong hay ngoài phạm vi quyền hạn của bạn
  16. (q) xác minh tính đủ điều kiện của bạn và/hoặc gửi đơn đăng ký/yêu cầu của bạn khi bạn đăng nhập để tham gia một cuộc thi, sự kiện hoặc giải đấu cho một trò chơi cụ thể và cung cấp cho bạn phần thưởng nếu có
  17. (r) bất kỳ mục đích nào khác được luật hiện hành cho phép mà chúng tôi thông báo cho bạn với sự đồng ý của bạn.
   (gọi chung là "Mục đích").
 19. 1.19 Chính sách quyền riêng tư cần giải thích rõ ràng cách người dùng có thể yêu cầu xóa dữ liệu.

  Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi xóa thông tin cá nhân trong một số trường hợp nhất định, trừ một số trường hợp ngoại lệ. Để thực hiện yêu cầu xóa, bạn có thể liên hệ với Dịch vụ khách hàng để thực hiện yêu cầu.