20% Thưởng nạp mỗi ngày

20% Thưởng nạp mỗi ngày

Nội dung khuyến mãi

Thưởng 20%
Tiền thưởng tối đa 800 VNDK
Tiền gửi tối thiểu 100 VNDK
Doanh thu cược 12x
Số lần tham gia Một lần / ngày
  1. Mỗi ngày chỉ nhận 1 lần ( 00:00 - 24:00 GMT+7)
  2. Nạp tối thiểu 100 Xu (tương đương 100,000 vnd)
  3. Thưởng tối đa 800 xu (tương đương 800,000 vnd)
  4. Xác nhận cài đặt nhận thưởng mở chế độ "on"
  5. Đạt đủ điều kiện trên, hệ thống sẽ tự động tiến hàng phát thưởng

Điều kiện rút tiền Đạt 12 bội cược hiệu lực

Lưu ý

  • Không lạm dụng khuyến mãi với mọi hình thức
  • Nếu phát hiện người chơi lạm dụng khuyến mãi, nhà cái có quyền khấu trừ toàn bộ số tiền có liên quan đến lạm dụng khuyến mãi.
  • Trường hợp nghiêm trọng nhà cái sẽ đóng băng tài khoản mà không cần báo trước.