20% Thưởng nạp mỗi ngày

20% Thưởng nạp mỗi ngày

Nội dung khuyến mãi

Thưởng 20%
Tiền thưởng tối đa 800 VNDK
Tiền gửi tối thiểu 100 VNDK
Doanh thu cược 12x
Số lần tham gia Một lần / ngày
  1. Mỗi ngày chỉ nhận 1 lần ( 00:00 - 24:00 GMT+7)
  2. Nạp tối thiểu 100 Xu (tương đương 100,000 vnd)
  3. Thưởng tối đa 800 xu (tương đương 800,000 vnd)
  4. Xác nhận cài đặt nhận thưởng mở chế độ "on"
  5. Đạt đủ điều kiện trên, hệ thống sẽ tự động tiến hàng phát thưởng

Điều kiện rút tiền Đạt 12 bội cược hiệu lực