Khuyến Mãi Nạp Đầu

Khuyến Mãi Nạp Đầu

Nội dung khuyến mãi:

Thưởng 100%
Tiền thưởng tối đa 2000 VNDK
Tiền gửi tối thiểu 100 VNDK
Doanh thu cược 20x
Số lần tham gia Một lần
  1. Nạp tối thiểu 100 Xu (tương đương 100,000 vnd)
  2. Thưởng tối đa 2000 xu (tương đương 2,000,000 vnd)
  3. Mỗi thành viên chỉ nhận 1 lần duy nhất
  4. Xác nhận mở "on" chế độ cài đặt nhận thưởng
  5. Đạt đủ điều kiện trên, hệ thống sẽ tự động tiến hàng phát thưởng

Điều kiện rút tiền: Đạt 20 bội cược hiệu lực