Khuyến mãi 10% lần 2 mỗi ngày

Khuyến mãi 10% lần 2 mỗi ngày

10% Thưởng nạp lần 2 mỗi ngày

Nội dung khuyến mãi

  1. Mỗi ngày chỉ nhận 1 lần ( 00:00 - 24:00 GMT+7)
  2. Nạp tối thiểu 50 Xu (tương đương 50,000 vnd)
  3. Thưởng tối đa 500 xu (tương đương 500,000 vnd)
  4. Xác nhận cài đặt nhận thưởng mở chế độ "on"
  5. Đạt đủ điều kiện trên, hệ thống sẽ tự động tiến hàng phát thưởng

Điều kiện rút tiền

Đạt 8 bội cược hiệu lực

Thưởng 10%
Tiền thưởng tối đa 500VNDK
Tiền gửi tối thiểu 50VNDK
Doanh thu cược 8x
Số lần tham gia Một lần / ngày